Czym jest corporate wellness?

By działania z zakresu corporate wellness były skuteczne, ważne jest, aby firma nie traktowała ich jako lekarstwa na aktualne problemy. Muszą one być elementem długofalowej strategii działań firmy – mówi Bartosz Makles, twórca serwisu StresZawodowy.pl

Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, aż 18 proc. Polaków bardzo często doświadcza stresu w miejscu zatrudnienia, a 33 proc. z nich określa kontakty z czynnikiem stresogennym jako dość częste. Dlaczego?

Najczęściej wskazywaną przyczyną są nadgodziny i obciążenie pracą (65 proc.) oraz brak jasności w kwestii ról i obowiązków (59 proc.). To z kolei skutkuje złą kondycją psychiczną i fizyczną pracownika, co przekłada się na niższą wydajność pracy oraz jakość świadczonych usług. Receptą firm na ograniczenie stresu i związanych z tym problemów jest corporate wellness, czyli programy mające zapewnić dobrą kondycję psychiczną i fizyczną pracowników.

Pracownik przepisem na sukces

Zgodnie z ideą corporate wellness realizowane są zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu skierowanej do wewnątrz: ich głównym celem jest zapewnienie zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, a także bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy.

Po raz pierwszy termin corporate wellness pojawił się w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i miał być receptą na zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem zawodowym, gwarantującej satysfakcję i efektywność w obu dziedzinach. Do popularnych narzędzi coroporate wellness należy organizacja spotkań i warsztatów z coach’ami, psychologami oraz trenerami personalnymi, a także gwarantowanie pakietów zdrowotnych, karnetów sportowych czy masaży.

– Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że głównym potencjałem firmy są pracownicy. W czasach dużej konkurencji na rynku to właśnie ich umiejętności i zaangażowanie są wizytówką przedsiębiorstwa i niejednokrotnie decydują o jego wyborze. Mając tego świadomość, zarówno korporacje jak i mniejsze firmy, chętniej dbają o kondycję swoich pracowników, ponieważ widzą w tym wymierne korzyści – mówi Magdalena Pawłowska, konsultant z HR24.

– Zadowolony pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki i robi to z większym zaangażowaniem, rzadziej wypala się zawodowo i korzysta ze zwolnień lekarskich. Sprzyja to także tworzeniu przyjaznej atmosfery w firmie oraz świadomości, że dba ona o swoich pracowników – to z kolei pozwoli zatrzymać tych najlepszych. Corporate wellness to także element employer brandingu: zadowoleni pracownicy będą dobrze mówić o firmie, co przyczynia się do kreowania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy – dodaje Pawłowska.

Autor: HR24

About the author /


Dodaj komentarz