Solidny partner w środowisku lokalnym 2017

W dniu 18.10 2017 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z  założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, utworzonego w 1999 r.), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner”. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”.

Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. w perspektywie do 2020 i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Urząd Gminy Bełchatów, Urząd Gminy Burzenin, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Urząd Miejski w Łowiczu

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd Gminy Teresin, Starostwo Powiatowe w Siedlcach

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Urząd Miejski w Karlinie

Nagrodzone zostały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie Solidny Partner:

  • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole
  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu
  • Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. w Łomży.

 

Solidny partner w środowisku lokalnym 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz