Solidny partner w środowisku lokalnym

Pol Eco System 2018

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (wieloletnim partnerem strategicznym programu), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. (był wówczas jedynym tego typu programem w Polsce, która przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact, którą organizatorzy programu pomagali zainicjować w 2001 r. w Polsce i w której program „Solidny Partner” uczestniczy od początku.

Raporty ONZ oraz wielu organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obecnie jednym z głównych priorytetów w strategii działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych priorytetów programu „Solidny Partner„.

Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

 

POL-ECO-SYSTEM 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” odbyła się w dniu 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony ŚrodowiskaPOL-ECO SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miejski w Legionowie, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Gminy w Przesmykach, Urząd Gminy Wiązowna

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach

Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
 • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
 • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).

 

laureaci 2019

 

POL-ECO-SYSTEM 2018

Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 23.10 2018 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony ŚrodowiskaPOL-ECO-SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Urząd Gminy Gomunice, Urząd Miejski w Koluszkach, Urząd Miejski w Rzgowie

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd Gminy Jadów, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miejski w Mszczonowie

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Specjalne certyfikaty i dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
 • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
 • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).

 

Solidny partner w środowisku lokalnym 2018

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz