Jak wybrać lidera i wykorzystać jego talent w firmie?

Dobranie zespołu tak, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego z jego członków, to jedno z kluczowych wyzwań przed jakim stają firmy. Szczególnie istotną rolę w tym działaniu pełni lider, który czuwa nad pracą innych i mobilizuje grupę do działania. Dlaczego jest on taki ważny? Jak powiedział Henry Kissinger „zadaniem lidera jest prowadzić ludzi z miejsca, gdzie są, do tego, w którym jeszcze nie byli”. I właśnie takie założenie leży u podstaw współczesnego przywództwa w biznesie.

Lider od zawsze lub od jutra

Jak pokazują badania i analizy psychologów, bycia liderem można się nauczyć. I choć niektórzy już od dzieciństwa mają większe predyspozycje do kierowania innymi, to cechy i umiejętności potrzebne do stania się liderem można wykształcić w procesie nabywania doświadczenia i samodoskonalenia się. Z tego faktu coraz częściej zdają sobie sprawę firmy, które obsadzając stanowiska kierownicze nie szukają kandydatów tylko w ramach zewnętrznej rekrutacji, ale biorą też pod uwagę obecne zasoby kadrowe firmy.

– Gdy firma szuka lidera zespołu warto by sprawdziła czy możliwe jest wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników. Mając świadomość, że takie stanowisko będzie tworzone, warto zorganizować szkolenia dla tych, którzy wykazują ku temu predyspozycje – mówi Łukasz Śrama, konsultant z HR24 – Z kolei jeśli firma zdecyduje się na zatrudnienie nowego pracownika, sposobem sprawdzenia jego kompetencji mogą być testy psychologiczne czy kwestionariusze osobowościowe. W ich przeprowadzeniu pomocne będą profesjonalne agencje rekrutacyjne, które dobiorą sposób sprawdzenia kandydatów i będą w stanie zinterpretować wyniki. Przy wyborze odpowiedniej osoby ważna jest też konkretna wiedza i wykształcenie, ale w konfrontacji z kompetencjami miękkimi, takimi jak inicjatywa, komunikatywność i elastyczność, schodzą one na drugi plan. W tym zakresie kompetencje osobiste związane ze sferą emocjonalną człowieka są ważniejsze niż umiejętności stricte intelektualne i analityczne.

Lider czyli kto?

Jak pokazują badania, wybitni liderzy odróżniają się od innych pracowników bardzo wysoką inteligencją emocjonalną, która jest ważniejsza niż wykształcenie oraz IQ. Dobry przywódca to osoba, która potrafi rozpoznawać stany emocjonalne własne i innych, a także wie, jak radzić sobie z emocjami w różnych, nawet trudnych, sytuacjach. Lider to ktoś empatyczny, o dużych zdolnościach adaptacyjnych, mający świadomość organizacyjną oraz potrafiący wczuć się w rolę mentora.

– Funkcjonujący kiedyś stereotyp mówiący o tym, że lider to osoba wymagająca i niedostępna, która zdobywa szacunek współpracowników, bo wywołuje u nich strach, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością – tłumaczy Łukasz Śrama – Dobry lider potrafi pracować w zespole i pokierować jego członkami tak, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. Umie zainspirować innych do działania na rzecz wspólnego celu, działać pod wpływem stresu i podejmować trudne decyzje. Cechą wyróżniającą jest także pewność siebie rozumiana jako świadomość własnych możliwości oraz umiejętności. Lider nie jest autorytarnym zwierzchnikiem, ale raczej partnerem nastawionym na współpracę.

Sukces napędzany ludźmi

Tym, co odróżnia lidera od szeregowego managera jest fakt, że tworzy on wizję działań firmy oraz poszczególnych zespołów i to do niej dostosowuje kwestie organizacyjne. Ze względu na umiejętności komunikacyjne umie zyskać sympatię i przychylność zespołu, co sprzyja stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy, a to z kolei przekłada się na działanie firmy i jej wyniki.

– Każda firma potrzebuje lidera, który będzie inspirował pracowników do pracy i wykorzystywał ich potencjał we właściwy sposób. Jest to potrzebne nie tylko ze względu na atmosferę pracy i relacje między współpracownikami, ale także z powodów ekonomicznych, ponieważ taki styl zarządzania przekłada się na większą produktywność, a co za tym idzie, zyski przedsiębiorstwa – dodaje Łukasz Śrama – Dlatego warto by firmy starały się wyłonić liderów i zatrzymać ich w firmie w perspektywie długofalowej.

Autor: HR24

About the author /


Dodaj komentarz