O czym marzą pracownicy na święta?

Wiele firm w Polsce wciąż nie docenia wartości jaką niosą ze sobą pozapieniężne systemy motywacyjne dla pracowników, bądź też wprowadza je bez wcześniejszej konsultacji z samymi zainteresowanymi, nie osiągając oczekiwanych rezultatów.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Millward Brown „O czym marzą Polacy na święta?”, wskazują, że najbardziej pożądanym upominkiem są w naszym kraju bony i kupony podarunkowe, które wybrałoby 55% respondentów. Problem jednak w tym, iż swym pracownikom zaproponowało je w zeszłym roku jedynie 28% przedsiębiorstw. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pozapieniężnych świadczeń motywacyjnych związanych ze sportem i rekreacją, które wybrałoby 31% badanych. Takie możliwości zaoferowano jednak jedynie w przypadku 8% organizacji. Z dużą dysproporcją mamy do czynienia również w zakresie biletów na przeróżne wydarzenia kulturalne – zaproponowało je jedynie 6% przedsiębiorstw, podczas gdy z badania wynika, iż zdecydowałoby się na nie 29% respondentów. Dodatkowo, spośród ankietowanych, 30% skorzystałoby z dodatkowego dnia płatnego urlopu.

Zamiast przedstawionych wyżej możliwości, przedsiębiorstwa w naszym kraju oferują swym pracownikom tradycyjne paczki świąteczne (17%), a w system świadczeń motywacyjnych włączają imprezy integracyjne dla pracowników (13%).

Powyższe dysproporcje w zakresie oczekiwań i oferowanych możliwości potwierdza również fakt, iż 90% badanych chciałoby mieć większy wpływ na wybór otrzymywanych „benefitów”, natomiast aż 73% z nich nie ma takiej szansy.

Co daje system motywacyjny?

W Polsce wielu przedsiębiorców nadal zadaje sobie powyższe pytanie. Za wprowadzeniem pozapieniężnego systemu motywacyjnego w organizacji przemawia wiele argumentów. Są to zyski nie tylko dla pracowników, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstwa. Z psychologicznego punktu widzenia członek zespołu, który czuje się doceniony, pracuje efektywniej, z większą satysfakcją i zaangażowaniem w powierzane mu zadania. Z materialnej perspektywy natomiast, porównywalny rezultat można by się osiągnąć jedynie w systemie pieniężnym, ponosząc znacznie większe koszty i wprowadzając różnice w odniesieniu do poszczególnych stanowisk. Ponadto, mając na uwadze wartości podzielane obecnie przez większość pracowników, równowaga pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym, przy nie ponoszeniu dodatkowych opłat przez osoby zatrudnione w firmie, może okazać się równie istotnym powodem dla wprowadzenia pozapieniężnego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz