Podstawy e-mail marketingu – jak budować relacje z klientami

Każdego dnia skrzynka pocztowa internauty zapełnia się sporą ilością wiadomości. Wiele z nich to korespondencja niechciana i traktowana jako spam, który obok wirusów stanowi zmorę dzisiejszego Internetu. Dlatego bardzo ważne jest, aby stworzyć taką wiadomość, która zainteresuje odbiorcę i na wstępnie nie zostanie potraktowana jako wiadomość-śmieć. Przygotowanie profesjonalnie wyglądającego listu e-mail to dopiero połowa sukcesu i na nic się nie zda jeśli będzie kierowany “na ślepo” bez uwzględnienia segmentacji rynku.

Najważniejszym elementem kampanii mailingowej jest odpowiedni dobór adresatów korespondencji z uwzględnieniem ich preferencji i zainteresowań! Dopiero realizacja wysyłki do takich grup odbiorców, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, ma sens i pozwoli osiągnąć zamierzone efekty. Własna lista mailingowa ma bardzo duże znaczenie w biznesie. To nie tylko zbiór adresów e-mail ale także potężne narzędzie w rękach marketerów, które pozwala na pozyskanie nowych klientów i zapobiega odpływowi starych.

Aby rozpocząć własną kampanię mailingową należy posiadać profesjonalnie przygotowaną stronę internetową, na której odbiorcy przekazu marketingowego wysyłanego poprzez e-mail będą mogli uzyskać dodatkowe informacje oraz podjąć określone działanie na przykład kupić produkt lub zarezerwować usługę.

Czym jest e-mail marketing

E-mail marketing to forma marketingu bezpośredniego realizowana przy pomocy poczty elektronicznej czyli praktycznie każda masowa wysyłka korespondencji kierowana do dużej grupy odbiorców. Do podstawowych zadań e-mail marketingu zalicza się budowę pożądanego wizerunku firmy, tworzenie relacji z klientami a także promocję oraz sprzedaż.

E-mail marketing obejmuje zarządzanie bazami adresów e-mail (listą mailingową), przygotowywanie treści korespondencji, wysyłanie wiadomości e-mail oraz obsługę informacji zwrotnych (w tym śledzenie skuteczności kampanii mailingowych). Do najważniejszych zalet marketingu e-mailowego zalicza się:

  • szybki przekaz spersonalizowanej informacji,
  • selektywność przekazu (tzw. targeting),
  • mierzalność,
  • wysoką skuteczność oraz
  • efektywność kosztową

Najpopularniejszymi narzędziami e-mail marketingowymi są newslettery czyli biuletyny informacyjne rozsyłane przy pomocy poczty elektronicznej (a dokładniej oprogramowania do mass mailingu) do wybranej grupy odbiorców, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę wypełniając na przykład formularz subskrypcji na stronie internetowej firmy (zalecana metoda weryfikacji adresów to double opt-in). Newsletter daje możliwość dopasowania komunikatu do oczekiwań adresatów i sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się stały i regularny kontakt z odbiorcami.

Z definicji newslettery pierwotnie wykorzystywane były do informowania zainteresowanych osób o zmianach na stronie internetowej. Obecnie dzięki newsletterom przekazuje się różnego rodzaju informacje, wiadomości, sprawozdania, buduje programy lojalnościowe, prowadzi kampanie promocyjne, wykonuje badania marketingowe oraz prowadzi działania określane mianem public relations.

Odbiorcy, którzy sami zapisali się na listę subskrypcyjną chętniej zapoznają się z przekazywanymi informacjami i są bardziej podatni na przekaz marketingowy. W związku z tym e-mailing jest najskuteczniejszą, najtańszą i najbardziej efektywną formą reklamy internetowej pod warunkiem, że nawiązuje do koncepcji permission marketingu zgodnie z którą odbiorca komunikatu marketingowego powinien wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. W przeciwnym razie e-mail marketing przeradza się w niezamawianą korespondencję (spam) i może przynieść firmie więcej strat niż korzyści.

Przedsiębiorstwa często nieświadomie wysyłają wiadomości do odbiorców, których adresy zostały pozyskane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i dlatego e-mail marketing utożsamiany jest niejednokrotnie z wysyłką reklam czyli spamu.

Podstawę e-mail marketingu stanowi własna baza adresowa, w której właściciele kont pocztowych wyrazili chęć otrzymywania korespondencji marketingowej z danej firmy. Co więcej – określili (na przykład podczas wypełniania formularza na stronie WWW) co ich interesuje.

Jeżeli posiadacie Państwo dużą bazę adresową, to niezbędna będzie jej segmentacja czyli podzielenie grup odbiorców wg określonych kryteriów. Zawartość korespondencji kierowana do takiej bazy adresowej, powinna być możliwie jak najbardziej dopasowana do oczekiwań odbiorców z danego segmentu. Dzięki temu rośnie procent akceptacji korespondencji reklamowej a tym samym wzrasta szansa na osiągnięcie założonych celów biznesowych. Posiadając własną bazę adresową w łatwy sposób, i co najważniejsze, niskimi nakładami finansowymi można ją powiększyć stosując na przykład marketing wirusowy (viral marketing), którego istota polega na tym, aby odbiorca listu uznał go za godny polecenia i samodzielnie bez żadnego nakazu przesłał go dalej do swoich znajomych. Dzięki temu uzyskujemy efekt kuli śnieżnej a tym samym powiększamy grono potencjalnych klientów.

Autor: AnoMail

About the author /


Dodaj komentarz